Tack alla kunder

Kära kund

Det har varit tuffa tider för oss alla de senaste åren.
Jag vill verkligen tacka dig som gjort det möjligt att fortsätta min verksamhet trots coronapandemin. Det har dock inneburit större kostnader då allt har blivit dyrare. Efter tre år med samma prissättning är det dags att höja priserna även här hos mig.

Från och med januari 2022 gäller följande priser:

Medicinsk fotvård 600 kr
Delbehandling 400 kr
Friskvård 750 kr