Välkommen
till Ninnas medicinska fotvård

Ta hand om dina fötter,
de ska bära dig genom livet.

Att underhålla och sköta om sina fötter är oerhört viktigt. De utsätts för en mängd prövningar genom livet.

Om du får ont – vänta inte för länge! Åtgärda så fort som möjligt för en snabbare och bättre läkning.

Du kan gå på fotvårdsbehandling även utan besvär och det är den bästa av världar för dina fötter!